Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

zondag 30 juli 2017

Animals – Animeaux

Hoe lang nog? Hoe lang nog?

Koe en stier binnenkort stoer, bok en geit zal wel gok worden.  Zo ook hengst en merrie tot mengst en kip en haan tot hik of kaan.  Als we toch in een in eigen evolutie gelovende samenleving verkeren; dan ook maar de lijn doortrekken tot de evolutionaire voorouders, toch?

Reu en teef mag ook niet meer; dus reef en oam staat dan voor ooi en ram; nog even, en ook onze kinderen, nog verdeeld in jongens en meisjes -straks mongjes-, komen onder vuur van zichzelf serieus nemende sprekende absurdisten te liggen: het mag straks allemaal niet meer.

Dieren, in ’t Engels animals en in ’t Frans animeaux, een stadje aan de IJssel en waar ruim twee weken lang met paarden wordt gespeeld.  En niet alleen met zwarte, ook met witte paarden, maar: hoe lang nog?

De doortastende lezer begrijpt het al: in Dieren wordt een schaaktoernooi gespeeld en dit keer, ter informatie, mocht ook ik meedoen; het zogenoemde open Condigne-toernooi en tot vandaag speelde ik vijf partijen; de komende week nogmaals vier, maar daarna: hoe lang mag er nog worden geschaakt??

Opa en oma; kan dat nog wel? Of zullen kleinkinderen straks louter ompa mogen zeggen? Ieder weldenkend mens begrijpt dat juist woorden zijn ontstaan om de verschillen te duiden: het oproepen tot gelijkheid zal immers uiteindelijk en onherroepelijk eindigen in het totale niets. Geen witte en zwarte stukken meer op ’t bord: weg met het vrouwenvoetbal!  Weg met de koning en dame; het spel zal wegens aristocratisme verboden worden!  Maar wat doen we met conducteur en conductrice? Condú?   Moet ook de medische stand eraan geloven?  Zoesters?  Brusters?

Weg met vaders en moeders; voeders of maders klinkt toekomstgericht! Enkele generaties verder zal de druk om verschillen tussen de diersoorten op te heffen toenemen: geen paard, koe en hond meer; te veel stigmatiserend; de mens wordt steeds doder in de mond en als alle verschil tussen mens, dier en ding is opgehouden te bestaan, zal ook het verschil tussen de letters verdwijnen.  

Wat we overhouden is niets anders meer dan blablabla bla bla bla  blablabla blablabla bla bla bla  blablabla  blablabla bla bla bla  blablabla; het absolute niets is daarmee vrijwel bereikt.

Steeds verdere waanzin vult de samenleving; wie straks nog als oudere om zorg vraagt wordt als asociaal bestempeld; het afschaffen van de zorg en verwijderen van verschillen: een nieuwe metabletisch verschijnsel.


Aldus schreef ome Willem.