Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

vrijdag 1 juni 2018

Foto's en kaarten

Terwijl ik dagelijks de omgeving waarneem, kom ik in mijn archief de mooiste dingen tegen.

Zoals:
...deze prachtige "rode" boom.. 

..en een berm vol boter...

....en vond ik dit in mijn archief.. Wie was toch die meneer in dat bootje?...Keizer Franz Josef heeft nog het begin van de Eerste Wreldoorlog meegemaakt, maar overleed in 1916; zijn echtgenote, keizerin "sisi", reeds in 1898.  zo geven niet alleen foto's, maar ook oude kaarten een verleden, soms nog een verrer verleden dan foto's weer..                                            

Aldus; ome Willem                                                                                                                          


De getuigenkaart.

Opvallend; niet allen foto's, maar ook kaarten getuigen,  zo stuitte ik op een kaart uit het Chemnitz dat van 1952 tot 1990 Karl-Marx-Stadt als tijdelijke naam, onder het communistische Oost-Duitse bewind, had.

Het berof, zo vertelde mij de achterkant, een kaart uit het jaar het jaar 1904 en werd verzonden vanuit Grumbach naar Zeist en er is daar de synagoge te zien aan de Stephansplaz.
Uiteraard intrigeerde dat mij; en ik ging op onderzoek uit: de synagoge werd in de kristalnacht verwoest en de nog restanten niet lang daarna opgeblazen.  De toenmalige heersers stoorden zich aan de ruïne en gelastten de Joden de rommel te verwijderen.  Omdat ze daar geen mogelijkheid toe hadden, deden ze het zelf en de rekening, van ruim 35.000 rijksmark, werd naar eigenaars, de Joden, toegezonden.  Een jaar later kocht de gemeente de nog overgebleven grond voor 500 rijksmark.   

Verbijsterend; zo vond ik een welhaast onoverzienbare lijst van de die nacht verwoestte gebedshuizen.  


Edoch; de kaarten bleven getuigen en dat was toch iets dat niet verwoest kan worden.

Aldus schreef ome Willem.