Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

zaterdag 19 oktober 2019

De arroganten

Chemnitz 1938; de nacht van 9 op 10 november.

Op die nacht werd de synagoge van Chemnitz verwoest en daags daarna werd door de overheid aan de Joden bevolen de rommel op te ruimen.  Echter zagen zij daar geen kans voor, dus deed de gemeente Chemnitz dit zelf met contractarbeiders waarna de rekening, ruim 30.000 Reichsmark, aan de Joodse gemeenschap werd gepresenteerd….

Het jaar daarop kocht Chemnitz de grond voor 500 Reichsmark.

Groningen, begin oktober 2019

Demonstrerende boeren voor het provinciehuis. Het bloed wordt hun onder de nagels vandaan getart, want de deur bleef gesloten.

Na uren wachten werd het hun teveel waardoor de deur op gepaste wijze werd geforceerd met minimale schade tot gevolg.

Meteen begon de Groningse Hermandad, die net achter de geopende deur stond te wachten, zonder aanleiding er op los te meppen.

Enkele dagen na het uitgelokte incident wilden de veroorzakers de schade voor eigen rekening herstellen, maar dat werd niet toegestaan.
Het provinciebestuur, indirect door de boeren betaald(!!), liet de deur repareren voor 30.000 euro, een buiten proportioneel en onzinnig bedrag en dit zal op de boeren worden verhaald.

Bovendien wil datzelfde bestuur de grasmat voor het provinciehuis, waar tijdens de demonstratie enige tractoren stonden opgesteld, voor een exorbitant bedrag laten herstellen.

Wat is de overeenkomst tussen de geschiedenis van Chemnitz en die van Groningen?

Totalitaire minachting van de betrokken mensen en hoogstaande hoogmoedige arrogantie van de zogenaamde machthebbers.  

Machtsmisbuik door machtswellustelingen in optima forma.

Aldus schreef ome Willem 


donderdag 17 oktober 2019

Sowjetolland

Op een dag werd ik wakker.  Wakker in Sowjetolland en het was 16 oktober; in de vroege morgen reed ik met mijn fiets door een duizelende duisternis onder een heldere, niet geheel volle maan die tussen de Ram en Walvis haar weg zocht en in het oosten Mars net boven de horizon klom.

Het werd de dag waarin de arrogantie van de macht zijn weerzinwekkende gezicht zou laten zien en waar de eerste tekenen van sowjetolland zijn eerste duidelijke zichtbare contouren zou tekenen, ja, zelfs al, in die nacht, getekend werden: Nederland werd in één enkele nacht omgetoverd.


De "bestuurders" van de voorheen Nederlandse staat gaven en geven blijk van het onmiskenbare gegeven elke binding met het volk te zijn verloren; het inzetten van militairen tegen de eigen hardwerkende burgerbevolking werd daar een bewijs van.

De tijden des kwaads zijn aangebroken; overdag trekt Mars onzichtbaar zijn baan over ons land.

Al is het dan wellicht slechts een symbool, maar militairen inzetten tegen eigen bevolking is verwerpelijk en toont de minachting aan van zittende machthebbers jegens boer- en burger.

Schokkend; zoals destijds in NAZI-Duitsland en in tijden van Stalin....
Daarom: Sowjetolland!

Walgelijk: in één nacht: oude, verwerpelijke, tijden keerden terug.

Ik ben woedend.

Aldus schreef ome Willem

maandag 14 oktober 2019

GroengeregendGroengeregende weiden

De angstkoning

Alsof er een nieuw koninkrijk is aangebroken.

Plotseling, mensen verwarrende berichten; was het eerst de kooldioxide, thans paniek omtrent iets als stikstof.

Lucht: Tachtig procent stikstof, net geen 20 procent zuurstof, waar heeft men het eigenlijk over?

Natuur schijnt opeens de natuur te vervuilen.  Raar.

Maar medicijnen dan?  De medische macht heeft ons allen gedwongen te slikken.

Medicijnen, wat uiteindelijk terecht komt in het oppervlaktewater, de natuur.  Moeilijk tot niet afbreekbare chemisch vervaardigde moleculen. Medicijnen verzieken de natuur.

Wie heeft het er over?  Niemand?

Nee, nagenoeg niemand!.

Iedereen?  Nee, net niet, maar wel bijna iedereen.

Pillen en prikken, liefst drie maal daags.  Pillen en prikken, want er zou wel eens wat kunnen gebeuren.

En zo hebben ze ons in de greep, of trachten ze ons in de greep te krijgen, een wurggreep.  Maar wie is die ze?  Wie is dat toch?

Buiten een heerlijke miezerregen, Nu, een paar dagen na Yom Kippoer, een geheimzinnige windvlaag en mooie fraaigetekende overtrekkende wolken terwijl in het achterland de weilanden zuivergroen geregend zijn.

Ondanks het vredige groen is een onzichtbare spanning voelbaar; de mensheid lijkt te kraken.  Een langzaam bovendrijvende onrust tracht zich over ons meester te maken.  Meer nog.  Het is die ze. Die Nieuwe ze!

Het is de koning!  De nieuwe koning van het aangebroken nieuwe koninkrijk.

Het is de koning van de angst!

Aldus schreef ome Willem