Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

vrijdag 30 september 2016

Even wegmijmeren....

Juni, de reis naar Italië, ik had er nog geen plaatjes van laten zien.....Nog in Nederland, witte zwanen

Maar al snel waren we in de bergen

...waar de wintersneeuw nog ruimschoots aanwezig was


Dag later, de Ligurische kust.....

...en de vele bloemen....


In de Rufina, bij een wijnboer....

.....dit keer drinkbare wijn....

...en daarna... Firenze....

....opeens stuiten we op een Hebreeuse tekst....

...en ontdekken één van de mooiste gebedshuizen...

...met erboven de twee tafels....

...dan gaan we terug, dwars door de bergen....

...de andere dag zijn we te Livorno


...Zie...!

....het standbeeld met de moren......  

en we ontdekken een merkwaardig dier...

...de zee, en ginder Elba....

de zee met haar geheimen...


...het achterland...

...waar zich Montiverdi bevindt....

..en fraai bermversiersel

...terug in de Alpen... Zwitserland...

...boven op de Nufenenpas...

...waar iemand een foto van maakt...  Van mij??

De weerklank


Was durch seine Blüte  der Lenz zuerst versprach, was durch seine Wärme  wer Sommer reifen hieß, zeigt der Herbst in Fülle  dem frohen Landmann jetzt;  en terwijl Lukas, Simon en Hanne ondertussen verder zingen, ging er alweer een lange tijd voorbij; de berichten tanen, reizen zijn er voor even niet meer terwijl goederen thans worden verplaatst door anderen, geheel buiten mij om. Het hoeft niet te wennen; straks, maar wat is straks!

 

De overgang van g- naar h-vier is buitengewoon: liggen de velden naast elkaar, toch voel je het merkwaardige ervan; niet veel zetten worden als zodanig uitgevoerd.  Nooit een pion- paard- of  loperzet en ook de andere stukken wagen zelden de overgang van tijd naar buitentijd; van de omgeving waar de muziek nog net haar laatste klanken laat horen tot dáár, waar het grote onbekende waart.


Zelfrijdende voertuigen, zonder bestuurder; de techniek en wetenschap denderen voort, denderen over de beroepen heen, vermorzelen ze welhaast: veel oude ambten werden inmiddels door haar vervangen; veel kennis ging daarmee voor altijd verloren: merkwaardige constatering: kennis vernietigend kennis; wie kan nog dubbel klutsen? Wie weet nog de weg? Wie kent nog de nummers?

 

De dagen vorderen, al worden ze korter; het loof heeft ook dit jaar weer zijn langste tijd gehad; de koelte nadert, het bruin tekent de omgeving: tijdens het vallen van 't blad dat nog recentelijk fris en groen was wordt een nieuw jaar, een nieuwe tijd geboren; nog enkele dagen van ons verwijderd; in 't weer kinken gekleurde klanken.

 

Diep ging het soms; reeds twee weken kwam ik het land niet uit, maar toefde wel op ver afgelegen velden, zoals ook veld h4 ver en afgelegen is, de klanken van muziek voorbij. Stroven van besnaarde instrumenten, het geschal van trompetten alsook de  oerklank van de hoornen komen immers nooit verder dan de g, de laatste stap op de ladder; daarna maakt de klank steeds weer een ommekeer naar a; langere ladders blijken niet voorradig en slechte de houten fluit, uit een meer dan duizendjaar oude eik vervaardigd,  vermag de g soms wat overstijgen, de fluit, de toverfluit! Alweer!


Maar is zij op h4 te horen; zal ooit haar echo tot de hoeken van h4 doordringen? Keren haar klanken niet weder tot de g wanneer ze tegen de onneembare randen van het oude bord stuit?  Is het geen onneembare vesting waarover zelfs het paard niet springen kan?


Warme, zelfs zonnige septemberdagen; ogenblikken van grijze luchten; na de wenteling werd alles afstandelijker; zelfs de klanken; alsof Europa zich op de h, langs de kantlijn ophoudt, starend over de rand in onbeperkte  diepten waaruit huiver als grimmige rook opwelt als ten einde raad! Weer waarheen?

 

Hoe merkwaardig, paarden, de dieren van 't veld, zo anders dan de andere stukken: dit jaar zal 't nieuwe jaar gelijk met de dieren beginnen: de man uit Assisi, drie oktober, een dag later werd hij ten grave gedragen, Werelddierendag en Rosh Hashana, de eerste twee dagen van de Tishri.


De zet h2-h4; is zij doorgaans niet van een andere wereld? Luidt zij niet de noodklok?  Is t niet een oordeelszet, zo 'n zet, ver weg van de aardse klanken?


Hört, hört das laute Getön,  das dort im Walde klinget!  Welch ein lautes Getön durchklingt den ganzen Wald! Es ist der gellende Hörner Schall,  der gierigen Hunde Gebelle zingt het koor dat zich nog buiten de h-lijn bevindt, verwijderd van h4 zich ophoudt: de jacht, en 't geschal verkondigt de dood, de dood van 't geschoten dier.


De oude Josef, de oude Haydn schoot er naast, maar niet ver naast! 

Hört, hört, hört das laute Getön!  Een geluid vanuit gene zijde, van achter de laatste laddertred: de druif en de ram: wie! Wat geeft de sjofar zijn geluid? Oh seht! Der große Morgen naht, Oh seht! Er leuchtet schon, een ander Dasein, "von Pein und Tod auf immer frei", de klank, de weerklank beleeft in de sjofar: het eeuwige voorjaar in de weerklank van de herfst.

 

Aldus schreef ome Willem

dinsdag 20 september 2016

De telorofoon

Verdwenen?  Vermist?  Het had zomaar gekund al vind ik dat woord wat gekunsteld. Maar uiteraard; indien men zich op het bord, en vooral op het bord in de omgeving van f4 en g4 bevindt, kan men gemakkelijk verstrikt raken in allerlei intriges, verwikkelingen en oeroude strijdmethoden: veld g4; daar heb ik nog dierbare herinneringen aan vanwege een door mij gespeelde eerste zet en waarmee ik menig tegenstander tot roodhoofdige wanhoop heb rond laten lopen.

 

Maar de tijdelijke afwezigheid alhier heeft te maken met de geleidelijke achteruitgang van de alom vooruitstrevende techniek die zich echter op bepaalde momenten zichzelf voorbij gestreefd heeft; het heeft te maken met teloorgang zoals thans op wel meer gebied plaatsvind.

 

Neemt niet weg; er zijn ook nog andere oorzaken die in de loop van de toekomende tijd blijken zullen; ongewisse momenten, vreemde, misschien wel bizarre ontwikkelingen; ik weet het niet en heb ook geen glazen bol; nog buiten het gegeven dat ik aan een dergelijke bol geen vertrouwen schenk. 

 

Wel was ik op hoog niveau; enkele keren zelfs, want nadat ik, nu alweer drie maandagen geleden vertrok voor een reis naar de omgeving van Niort en via het thans bekende stadje Cognac weer naar Nederland terugkeerde, vertrokken we vorige week naar de Elzas; we, twee tweewielerfanaten en ik, trouwens ook wielfanaat, maar op andere wijze.

 

Inmiddels heb ik kans gezien mij te ontworstelen aan enige teloorgang, dit keer een teloorgang op telefoongebied: met verbijstering kwam ik er achter dat er geen nieuwe mobile telefoons meer bestaan met een fysiek qwerty toetsenbord.  Oh, ja, ze bestáán wel, maar bij sommige nu, bij anderen straks, kún je er niet veel meer mee: zo ondersteund vanaf 1 januari 2017 wathsApp vele telefoons niet meer waardoor deze telefoons onbruikbaar worden voor deze dienst en ook e-maal-diensten komen voor "oudere" toestellen, ook al zijn ze nieuw, in de verdrukking.


Ergo: daardoor kan ik, onderweg, geen berichten meer schrijven; immers schreef ik, tot nog toe, alle berichten op het toetsenbord van een telefoon met een fysiek toetsenbord; omgaan met tiptoetsen op het scherm heb ik getracht te proberen, maar liep op een mislukking uit en intussen tijd was ik er zo verontwaardigd over dat ik met alle digitale diensten, behoudens gespreksverkeer, van de telefoon heb verwijderd met als achtergedachte dat ik mij niet laat chanteren door meel- en app-"diensten" die als tirannieke dictators willen gaan uitmaken welke telefoon ik zou moeten gebruiken; die met hun gedrag van ons eisen dat we ten minste elke vier, vijf jaar een ander toestel aanschaffen: nou, mooi niet!


De Grande Ballon, en de dag erna vanaf Flumet over de Col de Saisies en via het kleine stadje Beaufort over de ferme Comet de Roselend waarna we afdaalden naar Bourg Saint-Maurice, een stadje waarbij je aankomt aan de voeten van drie ferme bergpassen: de Iseran, de Roselend en de Kleine Sint-Bernard.

 

Tijdens de reis overdacht ik diverse velden, overdacht, uiteraard, ook veld g4, een veld waar menig aanval struikelde; dat na een aantal jaren en inzichten in ongebruik raakte bij de eerste zet omdat steeds meer tegenstanders het wisten te weerleggen; een eerste zet die, op zeker moment, uit de mode raakte en vergeten werd.


Maar niet getreurd; naast dat we voorgaan met onze wandeltocht langs de velden zullen ook andere zaken niet onbesproken blijven; politieke aardverschuivingen lijken aanstaande en ook zal de teloorgang van de euroschaving steeds vastere vormen aannemen terwijl er nog reizen zullen plaatsvinden, reizen in de nadagen, in de nadagen op meerder terrein.

 

De eerste contouren tekenen zich al af; naast onze teloorwegen, onze oude "N.S" en thans zo genoemd door de oud radiopresentator Wim Bloemendaal, hebben ook de tele-aanbieders gekozen voor deze negatieve spiraal en zo deed de telorofoon zijn intrede; goede toestellen die van buiten af onbruikbaar worden gemaakt door wisselingen in besturingssystemen en waar geen oplossing voor is en de vrees lijkt gerechtvaardigd dat "aanbieders" van allerlei elektronisch voortgedreven spul deze methode in de toekomst breeduit zullen presenteren.

 

Van de drie werd voor de bergpas gekozen die boven de grens met Italië passeerde; de ruim dertig kilometer lange Kleine Sint-Bernard; later nog, na de afdaling, werd ook nog, werkelijk en-passant, de Colle San Carlo overgegaan, een venijnig klimmetje, twee, drie kilometer van ruim tien procent, maar daarna volgde een aangenaam verpozen in het oude Aosta; schone berglucht vulde er de longen en een Italiaanse maaltijd verkwikte de fiets- en wielfanaten.


Vergeten is ze; de oude opening; vergeten en wellicht weer speelbaar. G2-g4 op de eerste zet, wie kent haar nog?  Een teloorgang heeft zo ook zijn voordelen: mijn telefoonkosten werden aanzienlijk minder en vanavond speel ik, als ik wit heb, de vergeten opening; meteen, hup, naar g4.

 

Aldus schreef ome Willem

 

 

 

 

 

  

 

zondag 4 september 2016

De augustustour-de-France

Indruk van een laatste augustusweek 2016

Pech onderweg, nabij Troyes


gendarmetie erbij....

vroeg in de morgen, dinsdag...op weg van Riom naar Caussade

Bekende brug... al eens eerder op de foto gezet.....


schildering in een knaagschuur


ook geen onbekende...

...wat een uitzicht
Woensdag... de Dordogneeen enorme lange muur tussen Chatellereault en Tours....

zeer oude routier

met een kaart...  aan het plafondbij de wijnboer

smalle weggetjes

vreemde bouwsels


Saint Agnant, de Cher overLoire bij Gien

Afgemaaide velden
ook bekend......

champagne....


vrijdag, nabij Ham, de schoorsteen staat er nog steeds.  waarvoor....????

op weg naar huis.....