Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

maandag 31 juli 2017

Handschudden

Dieren, op de laatste dag van juli 2017

Zo eindigt doorgaans een partij

Nog in een diep stil gepeins over een eventuele laatste zet

...dan geeft de linker speler op...

...en schudden de handen elkaar ...de verliezer lijkt aan te geven dat hetm om "één" kleinigheidje is gegaan... terwijl een ander toekijkt....

zondag 30 juli 2017

Eerste week te Dieren....De beren te Dieren, nabij de schaakzaalSchakers in diepe gedachten


Onmiskenbaar een schaakven, te eend in dieren....


Erwin l'Ami, kanshebber, met echtgenoot Alina, beide  in een vrolijk ogende bui

Mijn clubgenoot Eelke W., vlak voor de gongslag, tegenover Roeland P.

Lucas van F., voelt zich hier kennelijk beresterk te dieren 


De Duitse "GM" veegt ook menigeen van 't bord.  

Schaken is toch ook iets van zwart-wit...

Opschrijven de zet, 

...en t' blijkt een moeilijke bal...Na de strijd in 't etablissement wat analiseren.  

Rechts, op bord één, mijn tegenstander; hij zou de partij jammerlijk verliezen

Des anderen daags: wederom bord één: nu werd het remise.

Daniel H. in diepe gedachten


Lukas gniffelt: ziet hij winst?


Tegen Eduardo is het altijd een taai spelletje....

Ook De Ster heeft het moeilijk tegen de Bulgaar, de latere winnaar...

En ook Eelke gaat weer "van start"...


hoog bezoek.....

Dit keer ga ik er aan.....Niet meer te houden; slechts één pionnetje....

....en een slecht paard tegen een snelle loper


iedereen is al weg; ik rek het nog lang, maar geef na lange tijd spelen op. 
Animals – Animeaux

Hoe lang nog? Hoe lang nog?

Koe en stier binnenkort stoer, bok en geit zal wel gok worden.  Zo ook hengst en merrie tot mengst en kip en haan tot hik of kaan.  Als we toch in een in eigen evolutie gelovende samenleving verkeren; dan ook maar de lijn doortrekken tot de evolutionaire voorouders, toch?

Reu en teef mag ook niet meer; dus reef en oam staat dan voor ooi en ram; nog even, en ook onze kinderen, nog verdeeld in jongens en meisjes -straks mongjes-, komen onder vuur van zichzelf serieus nemende sprekende absurdisten te liggen: het mag straks allemaal niet meer.

Dieren, in ’t Engels animals en in ’t Frans animeaux, een stadje aan de IJssel en waar ruim twee weken lang met paarden wordt gespeeld.  En niet alleen met zwarte, ook met witte paarden, maar: hoe lang nog?

De doortastende lezer begrijpt het al: in Dieren wordt een schaaktoernooi gespeeld en dit keer, ter informatie, mocht ook ik meedoen; het zogenoemde open Condigne-toernooi en tot vandaag speelde ik vijf partijen; de komende week nogmaals vier, maar daarna: hoe lang mag er nog worden geschaakt??

Opa en oma; kan dat nog wel? Of zullen kleinkinderen straks louter ompa mogen zeggen? Ieder weldenkend mens begrijpt dat juist woorden zijn ontstaan om de verschillen te duiden: het oproepen tot gelijkheid zal immers uiteindelijk en onherroepelijk eindigen in het totale niets. Geen witte en zwarte stukken meer op ’t bord: weg met het vrouwenvoetbal!  Weg met de koning en dame; het spel zal wegens aristocratisme verboden worden!  Maar wat doen we met conducteur en conductrice? Condú?   Moet ook de medische stand eraan geloven?  Zoesters?  Brusters?

Weg met vaders en moeders; voeders of maders klinkt toekomstgericht! Enkele generaties verder zal de druk om verschillen tussen de diersoorten op te heffen toenemen: geen paard, koe en hond meer; te veel stigmatiserend; de mens wordt steeds doder in de mond en als alle verschil tussen mens, dier en ding is opgehouden te bestaan, zal ook het verschil tussen de letters verdwijnen.  

Wat we overhouden is niets anders meer dan blablabla bla bla bla  blablabla blablabla bla bla bla  blablabla  blablabla bla bla bla  blablabla; het absolute niets is daarmee vrijwel bereikt.

Steeds verdere waanzin vult de samenleving; wie straks nog als oudere om zorg vraagt wordt als asociaal bestempeld; het afschaffen van de zorg en verwijderen van verschillen: een nieuwe metabletisch verschijnsel.


Aldus schreef ome Willem. 

woensdag 19 juli 2017

De waarschuwing....

Mei 1967
Bernard Montgomery tijdens zijn bezoek aan El-Alamein; links Hakir Amer.

Foto: Don McCullin

De zalfklank

Driehonderd jaren terug; het jaar 1717.  Londen, de Theems.  En juist in dat jaar, op de zeventiende van de zevende maand, dus in de avond van 17 juli, klonken alle voorname klanken tot drie keer toe over het kabbelende water terwijl de Britse vorst, koning  “king” George, toen nog gewoon King George, later aangevuld met “de eerste” omdat toen er na hem een tweede kwam.

Vijf en zeventig jaar terug in de tijd: Erwin tracht toe te slaan om via de noordkust van Egypte het toenmalige Palestina te bereiken om de door ene Adolf  bevolen genocide onder de reeds uit Europa gevluchte Joden voort te zetten en het was onder de verantwoording van Bernard overgelaten dit te voorkomen: El Alamein, en klein plaatsje aan voornoemde noordkust waar in twee veldslagen ruim driehonderdduizend merendeels jonge Duitse soldaten in de barre woestijn hun levenseinde vonden; dertienduizend Britten, wat het totaal op ruim 50.000 keer één soldaat brengt.

Tussen 17-7-1717 en 17-7-2017 driehonderd jaren; de verschrikkingen van El Alamein zijn door bijna iedereen welhaast vergeten hetgeen de zinloosheid van dit bloedbad weergeeft; de geschilderde klanken van ’s-Konings naamgenoot die 225 jaar daarvoor over het water golfden kent bijna iedereen; roept bij menigeen aangename herinneringen op, aangenamer dan de barbaarse kanonschoten aan de zeeoever van Egypte.

Vijf en twintig jaar later: Bernard, Bernard Montgomery keert nog één keer terug naar El Alamein; het is 1967, eind mei 1967 en hij bevindt zich, na later zal blijken, in sinister gezelschap van Abdel Hakim Amer, legergeneraal van het Egyptische leger.
Was het vanwege de vijfentwintig jaar na de veldslag of was er een andere reden? 

Twee jaar na de veldslag, 14 oktober 1944, doodde  Erwin Rommel zichzelf; het einde van het Nazi-tijdperk heeft hij niet gekend; alweer een veeg teken van hoe, ten opzichte van zelfs nabije toekomst, nutteloos de soldatendoden in de woestijn. Inmiddels spreken de klanken die ooit rolden over de golven van de Theems nog immer boekdelen.

Het valt zwaar; Bernhard Montgomery heeft het tijdens zijn bezoek aan El-Alamein Abdel Hakim Amer nog ingefluisterd; dus toch?  Misschien meer ambivalent; was het bezoek dan toch tweeledig? Trachtte de oude generaal wederom te voorkomen waarvoor hij die vijfentwintig jaar daarvoor “zijn” soldaten moest offeren? “Een oorlog met uw buurland”, zo fluisterde hij Amer in ’t oor “zult u nimmer winnen”  “Egyptian Army would lose any war with Israel!`.  

Nauwelijks veertien dagen later is de zesdaagse oorlog een feit: het resultaat dat de doden die vielen rond El-Alamein met nog eens ruim twaalfduizend één keer een militair werden aangevuld en drie maanden later, op 13 september, Hakim Amer op dezelfde wijze de dood vond als Erwin rommel . Wederom werd het zo begeerde land niet bereikt.

17.7.2017 ligt alweer achter ons en is nog zichtbaar aan de horizon te zien.  De strijders van weleer zijn, net als de doden die vielen, niet meer.  Alleen Shlomo Erell als laatste getuige. Uit de luidsprekers rollen behagelijke klanken van Händels zogenoemde watermuziek, zinvol treden ze nog ruim driehonderd jaar later na de uitvoering op de Theems zalvend mijn oren binnen; het zinloze van duizenden omgekomen soldaten in een woeste woestijn tegenover zinnige klanken op perkament, neergeschreven door één enkele enkeling.


Aldus schreef ome Willem 

dinsdag 18 juli 2017

Dr. Dick

Dr. Dick Dolman
Lange tijd voorzitter geweest van de Tweede Kamer der Staten Generaal (1979 - 1989).

Thans spelend op het veteranentoernooi te Dieren.  Dit keer met wit (in plaats van rood).  We zien een goed-ogende stelling!


maandag 3 juli 2017

De tijdelijkheid

Een tijdelijke pauze?  Wie weet...  De dagen, ja, de weken vliegen immers voorbij...  Het schaakbord ligt alweer bijna twee maanden achter mij.  Doorgaan?  Zeker!  Maar wel minder frequent.

Mijzelf hervinden; gedachtespiegelingen.  Laatste loodjes en een ander begin; getijde verloop en bakens verzetten.

Zoiets.

Aldus schreef ome Willem

Summier

Winterswijk, Knelis en WillemOpweg, door Oostenrijk naar Livorno; even de zon in

Arlbergpas

Resiapas, de merkwaardige overgangLivorno voorbij...... de zee