Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

zondag 23 oktober 2016

Het Veld der Velden

Er zijn maar weinig velden met een vergelijkbare agressieve uitstraling; kenners weten dan meteen over welk veld het gaat.  Of juist niet, natuurlijk, maar duidelijk is dat juist op het veld d5, vooral aan het begin van de strijd, het heftigste gevecht wordt geleverd; het is immers her enige veld dat in twee zetten tijd drie keer van kleur veranderd: het veld op zich is al wit en kan op de eerste zet reeds bezet worden door een zwarte pion. 

<P>

De herfst deed reeds zijn intrede; afgelopen week een eerste rit met een andere truck; een Zweedse Volvo nog wel: zo eind oktober, wanneer het nieuwe jaar reeds begon, de Grote Verzoendag voorbij ging en de eerste november reeds in beeld komt; ondertussen gisten de druiven en zal begin volgende maand vanuit de net-geoogste druiven de eerste wijn uit de vaten de flessen vullen; 2016, rond de tijd dat 499 jaar terug een zekere Maarten voor de tweede keer als een soort protest wat stellingen tegen de toenmalige Roomse clerus, althans zo gaat het verhaal, op de kerkdeur van Witteberg spijkerde.

<P>

Mocht de witte speler reeds met de zet e4 geopend hebben, dan kan hij direct het stuk op de tweede zet met zijn witte pion veroveren en wordt het veld in bezit genomen door een wit stuk.  Maar de eerste zet is nog niet voorbij, of  de zwarte dame komt in beweging: voor de tweede keer wordt het veld in bezit genomen door een zwart stuk, een stuk nog wel!

 

Snorde ik afgelopen week nog door de linies van de Grote Oorlog heen, door de golvende vlakten van weleer waar voornamelijk Duitsers en Fransen elkaar naar het leven stonden, waar de grond doorlopen bloedrood kleurde en bezocht ik zowel het geheimzinnige Bretagne alsmede het dal van de Loire en Cher en reisde ik via de Champagnestreek, waar ik zelfs de binnenstad van Reims aandeed, weer naar huis; komende week zal het juist de omgeving zijn waar de man die naar Martinus van Tours werd vernoemd zijn voetsporen en stellingen achterliet; waar, enige tijd later, een zekere Bach van zich liet horen; kortom: Leipzig en Eisenach komen wellicht deze week in beeld; V.V., uiteraard.

 

Nauwelijks staat de dame bij de tweede zet op d5 of een paard verjaagt haar naar een onbekende stelling: de derde zet werd door dit uitgevoerd en weg is ze, de dame, het veld d 5 leeg achterlatend, maar doorgaans niet voor lang. Veld d5, misschien wel het meest strijdlustige veld onder de velden en opmerkelijk om juist nu te noemen, zo honderd jaar na ’t midden van de Grote Oorlog, na twee zetten weer leeg achtergelaten; er omheen de stukken, figuurlijk ingegraven en de lopen, loerend op het moment het veld wederom te bezetten om vanaf daar de vijandelijke koning te matten.

<P>

Aldus schreef ome Willem

 


de voorbije week

Maandagmorgen vroeg vertrokken; richting West-Frankrijk, eerst door België en via Amiens en Evreux schoot ik bij Mayenne 't eerste plaatje....Mayenne

En verder rolde ik door, door naar het begin van de Bretagne over doorgaans mooie, rechtgolvende wegen
Door soms aardiger stadje waar de herfstkleuren de omgeving mysterieus verven.  Na twee adressen lossen nabij Rennes, terug in pal-oostelijke richting, langs, onder meer, Sable sur Satre en op weg voorbij Toursvoorbij en over de Cher, maar daarna volgde een lange reis richting Eperney en Reims

 .
..en kwam zodoende langs mosterdvelden die geel kleuren, en langs afgeschoren korenvelden.
Maar plotseling: wijngaarden, ik kwam aan in de  Champagnestreeken hier en daar bezocht ik een bubbeltjeswijnhuis...en als laatste een stop midden in Reims, recht tegenover de eeuwenoude kathedraal

daarna weer terug naar Nederland....  Als laatste plaatje de regenboog, rechts van Zierikzee terwijl ik over de Schelde snorde.zondag 16 oktober 2016

Het wereldonderwijs

Bestaat het wel?  Kun je het niet gewoon glashard ontkennen?  Echte liefhebbers weten wel beter!  Afgelopen week werden de kaarsen op de kandelaar uitgeblazen; het werd daardoor alleen maar donkerder op aarde.

Maar het gebeurt met regelmaat, het gebeurt maar al te vaak!  Het lijkt wel of de historische geschiedenis steeds weer anders wordt beleefd, edoch het ontkennen van feiten, hoe werkelijk ook plaatsgevonden, lijkt me een ridicule onwerkelijkheid.  Maar ook dat vindt plaats.

Komende week snor ik weer over enkele van de vele zwarte wegen die Europa rijk is, kom ik weer terug in bekende en reis ik misschien wel in onbekende verten en vanwege de technische achteruitgang van de huidige moderne ontijd kunnen er door mij geen berichten meer vanuit die verten naar het blog geschreven worden: zelfs geen plaatjes worden verzonden. 

Niettemin: ontkennen dat het volgende veld, het veld c5 bestaat is één zo’n dwaze feitverwijdering; daar kun je dan nog vrede mee hebben indien er dwaze, bekrompen en domme geesten zoiets gaan beweren; wie echter het bord in zijn geheel gadeslaat kan er niet omheen: veld c5 zit ingesloten tussen c4, b5, c6 en d5, een veld overigens van cruciaal belang; een veld dat normaal gesproken bij elke partij wel één of meerdere keren bevolkt wordt door één of meerdere diverse stukken.  Neen, de aanwezigheid van veld c5: er is geen ontkennen aan

De Titusboog te Rome waarop de Menora staat afgebeeld; net zo duidelijk te zien als het veld c5 op ’t vierenzestig velden grote bord: het niet kennen van het schaakbord is daarom vergelijkbaar met het niet kennen van de geschiedenis.


Maar het ontkennen van feiten in de geschiedenis is vele malen erger: ontkennen van de holocaust –en ze zíjn er!- ontkennen van de moord op het Armeense volk –en ze zíjn er!- het ontkennen van zoveel feitelijkheden; de ontkenning is er zolang de mensheid geschiedenis schrijft; ontkennen van feiten is niets anders dan het uitblazen van kaarsen, het doven van licht.


Volgende week het eeuwenoude Feest: een oud volk bouwt, al eeuwen, een hut van takken; bovenin een opening van waaruit de hemel gezien kan worden, de hemel van waaruit een eeuwig licht verwacht wordt; een week lang verlangen en een traditie die teruggaat, feitelijk teruggaat tot hun veertigjarige reis door Sinaï.


Feitelijkheden, daar denkt de “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization”  met Irina Bokova aan het roer toch wel ietjes anders over ondanks het bewijs op de eveneens eeuwenoude Titusboog; maar tevens een bewijs dat de gedoofde kaarsen op de Menora zoveel duister verspreid dat ze blind maakt.  


Lachwekkend en stompzinnig als het niet zo bizar was: dat met een “democratische” stemming de geschiedenis kan worden herschreven: het nieuwe wereldonderwijs deed nog net voor de loofhut zijn intrede: het ontkennen van de Joodse historie in het land Israël. Het is net zo dwaas als het ontkennen van veld c5 op het schaakbord.

Maar ik memoreerde het al eerder: het “mág” allemaal weer!

Aldus schreef ome Willem


zaterdag 15 oktober 2016

Oud-Nieuw Amsterdam

Nee, geen plaatje van een deel van Oud-Amsterdam, maar wel een typerende oude foto van een nieuw gedeelte van Amsterdam; Osdorp uit de jaren zestig, misschien zelfs einde vijftiger jaren van de voorbije eeuw.


Een pleintje, zandbak met spelende kinderen; op de achtergrond de flat van De Wildeman, links de huizen aan de Ookmeerweg.  slechts één enkel voertuig, eentje die we nu een oldtimer noemen.

Inmiddels werden de kinderen bejaarden; de moeders die op 't balkon de was droogden....

vrijdag 14 oktober 2016

De molenDe molen, Soest, een prachtige oktoberdag.  Alsof ze een wake houdt....

Wie kent de diepe gedachten die zich om en nabij deze molen gedacht worden?


woensdag 12 oktober 2016

De b5-toren

Lang duurt ze, dit jaar, lang, want hoewel ze reeds begon, toch blijft een groot deel van het loof nog standvastig groen aan de bomen terwijl de stilte ze nog onaangeroerd  laat.

Een weifelden stap verder op voor wit vijandig terrein; ook het veld b5 mag niet onbesproken blijven; de onheilspellende sfeer:  'Pathétique', in b geschreven, of anders de sombere klanken uit de zesde van de man die eens zei: "Er stroomt geen Joods bloed door mijn aderen, maar ik voel de verachtelijke haat van alle antisemieten als ware ik een Jood", ook uit klanken samengesteld passend op een veld als b5, zijn zesde, geschreven in Stalin's tijd, uiteraard, in b.

Een tussenstop; misschien is 't niet meer dan een voorlopige tussenstop, een tussenzet, ein Zwischenzug waarbij, volgens de Hamletschrijver, wanneer het onzichtbare zichtbaar wordt  "het onmogelijke mogelijk blijkt en dan datgene dat wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, wel op waarheid moet berusten!"

Niettemin; waar gaat het onheil heen, waar strijkt ze spoedig neer nu miljoenen euros in ijltempo worden bijgedrukt door een Italiaan die gewend is aan de o zo vele nullen , de man zonder geschiedenis, want hoewel we dag noch uur kennen:  voorzeker, een schokkende inflatie staat als een neerwaartse orkaan voor onze financiële deur; duidelijke bespiegelingen: Pjotr en Dmitri; beide op de zesde, wie zag de lijnen die naar b5 voerden? Wie ontketend de golvende bewegingen van de zee waarin al onze loze beloften en voornemens verzinken?

Geen reis, dit keer, alweer niet, eenvoudig weg omdat ze er niet is. Geen weg; zelfs geen doodlopende. Slechts een wankele wandeling langs velden vanwaar soms groot onheil dreigt; of er één bezoeken waarmee een beproefde Spaanse aanval begint: b5!, loper b5, reeds op de derde zet!
Ze stonden er voor zonsondergang; bij de zee, bij een kwispelende rivier, de aandacht gevestigd op de vissen, de orthodoxen, aan de vooravond van de Grote  Yom, de Yom Kippoer, de dag van vandaag, niet alzo genoemd, maar alzo is in het zijn van de dag; niet zomaar verfoeide Pjotr de werken van Richard en inspireerde William's toneelspel Dmitri tot sidderend tonenspel.

Misschien binnenkort, terug naar de gaarden, terug naar de bergen, tussen het gewoel der wielen, rubber en asfalt, wellicht, misschien, even een stil verlangen; vandaag echter even verpozen op b5, een toren op b5!

Een toren, een zwarte toren op b5, dan een zwarte loper op d5 en eveneens een zwarte koning op d1; slechts één wit stuk, een witte loper op a4: wie ziet de koning? Waar staat hij? Vertel me waar hij staat! Vertel me!

De D-759, een Franse departementaal, maar een doodlopende, een onvoleindigde, vol trieste, depressievolle strofen van de diepgeraakte en zieke Frans, 1822, ook al in b; b-mineur zelfs, de route nabij Thouars nabij de twee riviertjes sevres, onvoltooid, zoals zijn korte leven. En toch, b-5 blijft me bezighouden, vooral de toren op b-5 en de onzichtbare witte koning.

Aldus schreef ome Willem 

maandag 3 oktober 2016

De herfstwind

Ooit was ze een frisse lentebries, een lekker briesje waar iedereen van genoot, vooral op wat té warme dagen. Maar dat was, dat was in haar jonge dagen toen de mensen nog blij met haar waren, want rond die dagen was ze voor velen een welkome gast en kwam ze overal binnen; de deur stond overal voor haar open.

De bladeren van struiken en bomen giechelden wanneer ze kriebelend langs vanaf de stam naar boven klom en ook de rivieren en beken dansten met veel plezier met haar in 't rond; alles werd o zo fris groen en zij zorgde als een kunstige minnestreel voor de juiste klanken en ook het gras galmde mee.

 

Er over; a5, een veld waar ooit de lente zou beginnen, maar terloops aan gene zijde van 't bord terecht kwam in het jaar 5778 dat vandaag zijn aanvang nam: naar gene zijde, over de drempel naar de donkere zijde van 't bord, over de drempel van 't nieuwe jaar, alsof de Rubicon werd overschreden: géén weg meer terug en de tijd dat iedereen nog leefde van de wind is gekend in haar einde.


Ja! Ach, in de zomer!  In de zomer hield ze haar winterslaap; niemand wist meer waar ze was en slechts zo nu en dan verscheen een foto van haar in de krant: weg bries, weg alle wind en zelfs op het veld a5 bleef het windstil, tot vandaag het nieuwe jaar zijn aanvang nam.


 Alles werd anders. Niet alleen bleek de muziek ook zijn achtste noot te hebben: meer nog: van h4 naar a5 kan geen enkel stuk in één zet, maar na de zeven stappen van a tot en met g speelt de muziek verder en swingt door over nieuwe treden naar een nieuw a b en c: steeds acht tonen op een octaaf; als een octopus spreidt zij haar veelkleurige klanken uit naar alle windstreken, zelfs in sub!  En daarom: de struiken, de bomen, ja, zelfs de uitgestrekte velden moeten niets meer van haar hebben , nu, terwijl zij uit haar winterslaap ontwoken is; alles blijft dicht en iedereen vergrendelt de ramen met luiken en is voor haar nergens binnen meet plaats.

Na haar zomerse winterslaap is ze ook wat grimmiger, en aan wisselende stemming onderhevig, geworden. Soms mept ze flink om d'r heen; het eerste gehuil in de schoorstenen waarvoor nog rookhoen moet worden afgedragen is reeds hoorbaar en in al haar ongedurigheid rukt ze reeds wankelmoedige bladeren van de bomen: een enkele keer valt er een tak of twijg op het nog verlaten veld a5, tegengehouden door de witte pionnen op de velden a- en b4.


Als een oude zwerfhond doolt ze voort; de aangejaagde wind met buien in haar windbuil waarmee ze te pas en onpas kwistig rondstrooit: vanaf a5 nog een half donkerbord te gaan, opgejaagd, totdat ze, moe van 't gieren, liggen gaat: de herfstwind, opgejaagd door haar eigen adem, doodmoe.

Langzaam maar zeker klinken nieuwe strofen; de KV 408, Mozarts 28E in a, in a5, óp a5 terwijl het neergevallen blad dat onbedachtzaam van de boom werd gerukt windstil haar oor te luister legt; de octopus wiegelt op het hoog en laag van de klanken mee; Shana Tova; uit de herfstwind stijgt de echo boven uit haar slaap .


Aldus schreef ome Willem 

vrijdag 30 september 2016

Even wegmijmeren....

Juni, de reis naar Italië, ik had er nog geen plaatjes van laten zien.....Nog in Nederland, witte zwanen

Maar al snel waren we in de bergen

...waar de wintersneeuw nog ruimschoots aanwezig was


Dag later, de Ligurische kust.....

...en de vele bloemen....


In de Rufina, bij een wijnboer....

.....dit keer drinkbare wijn....

...en daarna... Firenze....

....opeens stuiten we op een Hebreeuse tekst....

...en ontdekken één van de mooiste gebedshuizen...

...met erboven de twee tafels....

...dan gaan we terug, dwars door de bergen....

...de andere dag zijn we te Livorno


...Zie...!

....het standbeeld met de moren......  

en we ontdekken een merkwaardig dier...

...de zee, en ginder Elba....

de zee met haar geheimen...


...het achterland...

...waar zich Montiverdi bevindt....

..en fraai bermversiersel

...terug in de Alpen... Zwitserland...

...boven op de Nufenenpas...

...waar iemand een foto van maakt...  Van mij??