Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

zaterdag 8 april 2017

Het paardenspan

Ach, naast de toren, naast het hoekveld, dáárnaast staat het paard, het veld b8 en juist het veld dat in een enkele opening direct met de eerste zet door het paard wordt verlaten, de Nimzovich-verdediging waaruit destijds ook de onsterfelijke partij tegen Friedrich Sämisch uit is voorgekomen, een partij, gespeeld in 1923, met nog bijna alle stukken op het bord waarbij Sämisch  niets anders meer kon doen dan gedwongen zetten die direct verlies tot gevolg had; na een uur vruchteloos puzzelen gaf hij na de vijfentwintigste zet op: roemrijk is het paard dat vanaf veld b8 komt.

Kort, maar krachtig, of kort, en dichtbij: Parijs als einddoel van de week, niet meer; niet minder maar wel over oude, nog steeds in stand gebleven paden.  Heen, zowel terug, met een enkele variant. Langs ontluikend koolzaad, schakerende akkers, geel, groen, oker en daarboven een welhaast zomerse voorjaarslucht; wie kent de geheimen?

Wie de geheimen van het spel?  De week uit met een ferme schaakstudie; slechts vier, soms vijf stukken op het bord: twee koningen en twee, drie pionnen waarbij gebruik wordt gemaakt van een opmerkelijke techniek, tactiek en berekening, paradox-overschrijdend onder regie van een Israëlische meester.

Parijs, een steeds onrustiger Parijs, zoals er overal steeds meer dreiging wordt gevoeld. Dubbele gedachten overvallen mij; b8, en dan een zwart paard; “…en ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand..” en tracht een voorstelling te maken van de meer dan één miljard kinderen waar geen genoeg voedsel voor is; “…in zijn hand is een bedrieglijke weegschaal, afpersen is zijn lust…” in een tijd dat er negenenvijftig raketten werden afgeschoten op een Syrisch doelwit: met een kostprijs van anderhalf miljoen euro per stuk. Wat zijn de ware woorden van Dwight Eisenhower nog waard: “ …elk geweer dat gemaakt is, elk oorlogsschip dat uitvaart, elke raket die wordt afgeschoten, is in wezen diefstal van hen die honger hebben en niets te eten krijgen, van hen die het koud hebben en geen kleren krijgen. Deze wereld geeft niet alleen maar geld aan wapens uit; zij verspilt het zweet van haar arbeiders, het verstand van haar wetenschappers en de hoop van haar kinderen…  De mensheid hangt onder een dreigende oorlogswolk, aan een ijzeren kruis….”. 

We staan er bij en kijken er naar.

Twee routiers langs de oude weg; aan het einde van de derde dag drijven grimmige wolken vanuit de zee het onafzienbare land binnen, het land dat straks weer vol koren, graan en gerst staat; nog wel, ja, maar hoe lang?

Dan terug; ik buig me over het bord.  Antwoorden blijven uit, maar niet omdat ze niet zijn.  Een geniepige, onzichtbare macht heeft het mensdom in zijn greep: geeft de schuld aan dat en die die er niet toe doen, Raadsels alom.

Een siddering gaat door mij heen; het zwarte paard van b8 verdween in drie zetten naar g6 en weldra staat het andere paard naast hem, eveneens een zwart paard en ze spannen samen.

De mens is hulpeloos en machteloos in het gevecht tegen de absurde krachten van het zwarte paardenspan; tegen de uitkomsten van de bedrieglijke weegschaal.


Aldus schreef ome Willem