Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

maandag 27 juni 2016

De Euxit

Inmiddels zijn we aangekomen bij het koningsvakje van de witte stukken, het veld e1; het zwarte veld e1 van waaruit de statige vorst leiding tracht te geven aan zijn vazallen teneinde de zwarte koning beet te nemen. Maar dat gaat niet zomaar!

In minder dan dertig jaar tijd betaalden velen vanaf het eiland met hun leven voor de Europese vrijheid; als enige vrije Europese natie zijn juist zij het geweest die dure offers betaalden. Eerst met de Fransen tegen de Duitsers, enkele decennia later met de Amerikanen en Canadezen tegen de Hitlerhorden; ik neem een massaal collectief geheugenverlies waar.

Jawel; we zijn weer met truck onderweg; vanmorgen vroeg het gevaarte opgestart en voor vertrek naar een ver elders eerst lading opgehaald in Oosterhout en van daar over gebaande en bekende wegen opgerukt dwars door de voormalige strijdlinies heen.

Voornaam, een koning bezit een zekere voornaamheid; overigens niet van zichzelf of vanuit zichzelf, maar van elders ontvangen; zo ook de koning op 't veld e1 die zijn waardigheid verkreeg door de waarde die de schepper van het schaakspel hem toe heeft gedacht.

Europa heeft zo ontzagwekkend veel aan die eilandbewoners aan gene zijde van onze Noordzee te danken! Het is moeilijk voor te stellen wat er van het continent geworden zou zijn indien niet de Britten met inzet van vele levens er voor zorgden dat elk volk en natie zijn soevereiniteit terug kreeg; op 23 juni 1916 schoten Duitse troepen bij Verdun ruim 110.000 gifgasgranaten richting Britse en Franse troepen.

Let wel: de Britten waren tot twee keer toen niet bezet; tot twee keer toe hadden ze hun handen van de precaire Europese zaak af kunnen houden; edoch; ze kwamen te hulp!

Juist; door een regenachtig België gevolgt door het Franse Noorden; onder meer Troyes-Auxerre waar de heuvels weer vol staan met stokbrood en andere koren en graansoorten; langzaam klaarde de lucht wat op.

Het arme Europa dat zich op de lange duur ontwikkelde tot een organisatie tot afschaffing van elke soevereiniteit; juist datgene waar de Britten (en fransen en nog veel meer nationaliteiten) zoveel levens voor gaven! Honderd jaar ná de afschuwelijke gifaanval stemden een meerderheid van de Britten om uit die organisatie te gaan die hun soevereiniteit opeiste; de rest van de euroleiders lijkt zich te gaan gedragen als een stel kleine kinderen die er boos om zijn dat "ze" niet meer mee wil doen, maar in het licht van de Europese geschiedenis is dat uiterst ondankbaar.

Natuurlijk heeft de meerderheid van de Britten gelijk en het is een gebrek aan historisch besef dat andere lidstaten niet overgaan tot een dergelijke stap; de Britse dreun tegen de Brusselse babelmacht doet wellicht anderen ontwaken; de koning kan vanaf veld e1 opeens betrokken raken bij de strijd.

Men zou moeten beseffen; diefstal van soevereiniteit is ook diefstal en een koning, zo schrijft het eeuwenoude spreukenboek, een koning (of een regering) die het recht handhaaft (ook het recht op soevereiniteit), houdt zijn land in stand, een uitzuiger (ook het uitzuigen van soevereiniteit) richt het te gronde. (Spr 29:4).

Ziehier de grondoorzaak. Intussen, zo neem ik waar, is 't duister over Clamency gevallen en een halve maannacht is aanstaande. De koning bestrijkt vanaf e1, althans primair, zeven velden: d1, d2, e2, f2 f1, g1 en c1. Vooral de laatste twee velden maakt de koning zo bijzonder, zo voornaam.

Dat geldt niet voor 't huidige Europese recht, dat thans gelijkgeschakeld is met haar macht; en dat is 't nu juist waarom de engelsen zich terug trokken en hebben verschanst achter de deinende golven van de zee. Daar, achter de hoge krijtrotsen wanen ze zich vrij, ja, zijn ze vrij en; geef ze eens ongelijk!

Het heeft veel weg van een rocade; de koning goed veilig achter een rij verdedigende pionnen; maar helaas; te veel Europeanen schaken op veel te kleine borden en snappen niet dat dit op den duur een Euxit tot gevolg heeft.

Aldus schreef ome Willem.
.