Hoeveel mensen hebben mijn site bekeken?

dinsdag 15 maart 2016

Het eeuwenlicht

Drie dagen, in omgekeerde volgorde; soms liggen dood en leven dicht bij elkaar, splitst zich er een kwart eeuw tussen, tussen Gesina en een Cohen; uit hetzelfde jaar als mijn oudste vriend.

Terug en heen, deels door strakgroene weiden en zeker; de zon, het steeds bredere licht doet het winterkoren ontwaken op de uitgestrekte en glooiende stokbroodvelden van het noorden van het franse land; brood, veel brood, dagelijks brood daar, waar de aarde vier kwarteeuwen geleden doorweekt werd met bloed, geronnen bloed.
Open lucht; het blijft fris en het vroor, de dag ervoor, nog een weinig in de Ardennen mitsgaders nog sneeuw vanaf Bouillon tot voorbij Sint-Hubert, in tegenstelling tot het intense groen tussen Troyes en Nevers; het einde en 't begin liggen pal naast elkaar; evenals begin en einde; 't eindeloze voorbij, voorbij goed en kwaad.

Welk een reiking tussen de naam van een Leviet en de moeder van drie generaties daarvóór? Onzichtbare draden, gesponnen over vijfentwintig jaren als een eerste web van een kruisspin voordat het voorjaar begon of; toen 't nieuwe geluid reeds aanbrak en de scholekster in Thórshavn terugkeert, de dag van de dichter van "Ruige borst en breede schouders,Leeuwenhart en aadlaars oog"; elke eeuw, elkéén heeft zijn eigen zaddik.

De alrede gestorvenen worden nog geboren, zoals in Emanuele Conegliano's Figaro, het werk van de banneling en daartussen de drie dagen; hoe reikend alle ontoereikendheid raakt, terugkijkend vooruitzien in verre verten, in onmetelijke diepten.

Straks gaat de reis verder, een dagreis als een schaduwveeg in 't eeuwenlicht; over de bergen van 't Centraal Massief, 25 jaar later, drie dagen na Moshe's drie jaar oudere broer; de dag van de inwijding van Jeruzalems tweede tempel.

Aldus schreef ome Willem.

.